شنبه, ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

خسارتهایی که ایرانخودرو و سایپا با تولید ماشین به ایران می زنند چقدر است

خسارتهایی که ایرانخودرو و سایپا با تولید ماشین به ایران می زنند چقدر است
در ایران حدود 19 میلیون خودرو وجود دارد که بطور متوسط هر خودروی تولید داخل،روزانه 2 لیتر مصرف بنزین بیشتری نسبت به خودروهای اروپایی داشته و با سرانه مصرف برابر بنزین ،ذرات معلق آلوده کننده هوا از طریق بنزین 3 برابر اتحادیه اروپا می باشد و از بابت همین نقص،روزانه 38 میلیون لیتر بنزین اضافی مصرف می شود که با احتساب 1700 تومان یارانه دولت برای هر لیتر بنزین، روزانه 64600000000 تومان یارانه بیشتری پرداخت و یا به هدر می رود و این رقم در ماه 1938000000000 تومان میشود.
اگر کارکنان ایرانخودرو و سایپا 93000 نفر باشند و هر کدام بطور متوسط 3 میلیون تومان در ماه حقوق بگیرند مبلغ 279000000000 تومان ماهانه هزینه اشتغال این عده است که اگر دولت این دو کارخانه را تعطیل کند و با فرض اینکه این عده در هیچ کاری مشغول نشوند و دولت موظف باشد حقوق متوسط ذکر شده را پرداخت نماید، با کسر حقوق افراد بیکار شده از مبلغ هدر رفت ماهانه تنها دو لیتر مصرف بیشتر بنزین خودروهای داخلی که عنوان شد،1659000000000 تومان منفعت دولت از تعطیلی کارخانه ایرانخودرو و سایپا خواهد بود که به این مورد می توان هزینه های تحمیلی قیمت خرید چند برابر ارزش واقعی این خودروها، تلفات انسانی حوادث رانندگی در کشور که متاثر از ناایمن بودن خودروهای داخلی می باشد ،تلفات و بیماریهای انسانی ناشی از آلودگی مصرف بیشتر بنزین و کارکرد غیر استاندارد موتورهای این خودروها و غیره را اضافه نمود.با توجه به موارد ذکر شده که قطعا مسئولین کشور بهتر و دقیق تر از آن اطلاع دارند ، جای این سوال و مطالبه وجود دارد که با وجود این فاجعه اقتصادی و انسانی ناشی از تولیدات این دو کارخانه، چرا هنوز به فعالیت ادامه داده و حتی اراده ای برای اصلاح هم وجود ندارد؟پاسخ به این سوال نشان دهنده بزرگترین ظلم و بی عدالتی اقتصادی و اجتماعی در حق منافع عمومی و ملی کشور می باشد که قربانی منافع عده ای خاص و به قیمت نارضایتی عمومی مردم تمام شده است .

2
نوع مطلب: 
رویداد

تبلیغات