شنبه, ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

شماره 94

انتقال دفاتر واحدهای صنعتی و معدنی ،پیش نیاز انتقال حسابها و گردش مالی
در حالیکه طی آخرین جلسه شورای معادن استان در سال گذشته، مققر شده بود تا اردیبهشت ماه امسال انتقال گردش مالی و حسابهای واحد های صنعتی و معدنی به کرمان انجام شود اما در جلسه خرداد ماه این شورا شاهد اظهارات ضد و نقیض در خصوص انتقال و یا عدم انتقال حسابها از سوی اعضا بودیم که جای تاسف دارد پس از این مدت زمان طولانی شورای معادن استان هنوز در تهیه یک استعلام بانکی توانایی نداشته چه برسد به انتقال حسابها و گردش مالی واحدهای صنعتی و معدنی که به اذعان اعضای شورا پیش نیاز تحقق این مهم،در ابتدا انتقال دفاتر شرکتهای بزرگ معدنی و صنعتی به عنوان زیرساخت اصلی انتقال حسابها و گردش مالی به کرمان است که علاوه بر این انتقال اختیارات بانکی نیز به عنوان زیرساخت دیگر باید همزمان مطالبه و در دستور کار شورا قرار گیرد بطوریکه پیگیری این موضوع گامی بسیار مهم و کلیدی در خصوص رفتن به سمت عدم تمرکز منایع مالی و تصمیم گیری در مرکز کشور می باشد که تا کنون از ناحیه این معضل نتیجه ای جز عدم توسعه متوازن و بی عدالتی در بهره مندی از منافع اقتصادی معادن و واحدهای صنعتی استان کرمان حاصل نشده است حال با توجه به اهمیت موضوع می طلبد همه مسئولین اعم از نمایندگان مجلس،مدیران استان و شرکتهای صنعتی و معدنی در جهت احقاق حق مردم استان کرمان از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

2
نوع مطلب: 
رویداد

تبلیغات