چهارشنبه, ۱ خرداد ۱۳۹۸

تشکیل سازمانی برای انجام بایدهای مسئولین

تشکیل سازمانی برای انجام بایدهای مسئولین
وقتی پای صحبت مسئولین مختلف دولتی،خصوصی،نمایندگان مجلس و ... در هر جایی و هر تریبونی می نشینیم، همگی در مواجه با مسائل و مشکلات مختلف از واژه مشترکی به نام( باید )در انجام راهکارهای پیشنهادی خود که اکثرا همه به آن اذعان دارند، برای حل معضلات موجود استفاده می کنند که تا اینجای کار به عنوان جزئی از مراحل انجام هر مسئولیتی اشکالی ندارد اما فاجعه از جایی شروع می شود که این بایدها در هر بخشی و هر مسئله ای صرفا شعاری شده و گویا وظیفه مسئولین در حد ارائه بایدها بوده و معلوم نیست انجام آن بر عهده چه شخص ،گروه و نهادی است با این حساب می طلبد سازمانی برای عمل به بایدها تشکیل شود. بطوریکه تا کنون از ناحیه عدم انجام این بایدها در بخشهای مختلف اقتصادی،اجتماعی،سیاسی،فرهنگی ،آموزشی ،بهداشتی و غیره !؟دچار خسارتهای جبران ناپذیری شده ایم .
بطور مثال علی رغم تشدید بحران خشکسالی در هر سال ،مسئولین مربوطه از بایدها و نبایدهایی که قانون صریح در مدیریت منابع آبی است، می گویند اما در مقابل شاهد هدر رفت حجم عظیم منابع آبی در بخش کشاورزی از طریق کشت محصولاتی مثل هندوانه،گوجه و غیره آنهم در نقاطی که به کمبود شدید آب آشامیدنی دچارند،هستیم و بدتر از آن هر ساله در زمانی مشخص و در همین مناطق با انبوه کشت یکباره محصولات ذکر شده مواجه شده که علاوه بر تاراج منابع محدود آبی ،از ناحیه افت شدید قیمتها و خرابی اضافه محصول موجود ضرر وزیان مالی کشاورزان هم اضافه میشود و خبری از انجام بایدهای مسئولین در خصوص ارائه الگوی کشت نیست.دیگر اینکه سالهاست مسئولین بخش صنعت از بایدها در جهت اصلاح اساسی در ساختار صنایع خودروسازی و ارتقاء کیفی و ایمنی محصولات مونتاژی داخلی می گویند اما در مقابل از رهگذر عدم انجام بایدها در این حوزه شاهد تاراج هر ساله جان و مال هزاران نفری مردم و زیان مالی غیر قابل جبران به بودجه بیت المال، با بی تفاوتی محض مسئولین هستیم.در حوزه سیاست سالهاست که از بایدها درخصوص پرهیز از اختلافات حزبی و گروهی برای وحدت در پیشبرد توسعه کشور می گوییم اما در مقابل بزرگترین منافع ملی را فدای کمترین نفع حزبی و سیاسی می کنند.در حوزه آموزش چندین دوره از بایدها درجهت اصلاح نظام تعلیم و تربیت می گوییم اما در مقابل سال به سال کیفیت و محتوای آموزشی افت کرده و با نسل عظیم فارغ التحصیلان بدون مهارت و توانایی کاربردی مورد نیاز روبرو هستیم.در بخش فرهنگی سالهاست از لزوم فرهنگ سازی در هر بخشی و پیوست آن برای طرحهای مختلف ،بخصوص در زمینه پرهیز از مصرف گرایی ، اسراف در استفاده از منابع انرژی بین نسلی و کار و تلاش برای سازندگی کشور می گوییم اما در مقابل با ترویج و تبلیغ تجمل گرایی و اجرای سیستم توزیعی دراقتصاد ،مردم را دچار رفاه طلبی کاذب کرده ایم.
نمونه این بایدها که به مهمترین قانونها تبدیل شده و عملی نشده اند و هروز از تربونهای مختلف می شنویم زیاد است و مجال یادآوری آن در این مطلب نمی گنجد لذا از سر تکلیف و عمل به بایدهای رسالت رسانه ای خویش و از باب تذکر و مطالبه مهمترین این بایدها که ذکر شد،از مسئولین در هر جایگاهی می خواهیم با توجه به شرایط موجود و بخصوص وضعیت و مسیر اشتباه اقتصادی فعلی ،به یکی از ضروری ترین و حیاتی ترین بایدها که اصلاح ساختاربخشهای مختلف اقتصادی و بطورکلی بهبود فضای کسب و کار، عمل نمایند تا در مسیر صحیح توسعه پایدار قرار گیریم.

2
نوع مطلب: 
رویداد

تبلیغات