چهارشنبه, ۱ خرداد ۱۳۹۸

جاودانگی مهندس رزم حسینی با شیوه و عملکردش

با نگاهی به عملکرد مهندس رزم حسینی در مدت تصدی پست استانداری کرمان ،همه مردم استان به این مسئله اذعان دارند که علی رغم اینکه از گذشته تا به دولت یازدهم استانداران مختلفی در سمت مدیریت استان کرمان کارهایی انجام داده اند،اما کارکرد آنها در طی سالیان فعالیتشان در این سمت ،قابل مقایسه با مهندس رزم حسینی نمی باشد.بطوریکه از رهگذر تلاشهای شبانه روزی و ابداع شیوه های نو در مسیر توسعه استان کرمان ،سطح توقع پایین و تاریخی مردم کرمان ارتقا یافته و دیگر مانند گذشته با هر کارکردی سازگار نخواهند بود که از این منظر بزرگترین خدمت را در ارستای القای فرهنگ توسعه و پیشرفت، نموده است و با مرور اظهارات مهندس مرعشی در جلسه معارفه مهندس رزم حسینی که با ذکر اقدامات عمرانی گنجعلیخان در کرمان و سایر استانداران در گذشته ،توصیه و تاکید براین نکته که تنها خدمات و عملکرد هر شخصی سبب ماندگاری وی در اذهان مردم و تاریخ خواهد شد،می توان به این نتیجه رسید که از همان ابتدا رزم حسینی با همین انگیزه کار خود را شروع نموده و در مدت سکانداری مدیریت استان به حق تحولی چشمگیر و بی نظیر نسبت به سایر استانداران پس از انقلاب چه در بحث نرم افزاری با گفتمان سازی توسعه و چه در بحث سخت افزاری با انجام پروژه های مختلف در بخشهای گوناگون استان و شهر کرمان ،نام و یاد خود را به مانند گنجعلیخان در اذهان مردم و تاریخ کرمان جاودانه کرده است.خواه اینکه به عنوان استاندار کرمان به انجام خدمت ادامه دهد و یا متاسفانه با بی تدبیری مسئولین بالا دستی از مدیری توانمند و پر تلاش محروم شویم .که البته امیدواریم در این دولت شاهد تغییرات مدیریتی بدون پشتوانه کارآمدی ،آن هم در سطح استانداری کرمان نباشیم چرا که بطور قطع و یقین در این برهه از زمان که نهال توسعه استان کرمان در حال تبدیل شدن به درختی جوان بوده و شاهد شتاب توسعه بیش از پیش هستیم ،حیف و اشتباه است که با تغییر و انتصاب فردی نا کارآمد به عنوان مدیریت استان، در این مسیر خلل ایجاد نمایند

2
نوع مطلب: 
رویداد

تبلیغات