چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

اعلام نتایج تفصیلی انتخابات ریاست جمهوری به تفکیک استان‌ها و شهرها؛ کدام استان‌ها و شهرها بیشتر و کدام یک کمتر رأی دادند؟!

در گزارش ویژه وزارت برگزار کننده انتخابات، آرای استان‌های کشور به تفکیک شهرستان‌ها قید و در نهایت هم آمار مجمع استان جمع بندی شده است. در این گزارش، مجموع آرای مأخوده، آرای باطله، آرای سفید بررسی شده و در پایان، آرای چهار کاندیدای رقابت‌ها یعنی حسن روحانی، سید ابراهیم رئیسی، مصطفی میرسلیم و مصطفی هاشمی طبا هم به تفکیک آمده است.
بیست روز پس از برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و اعلام نتایج آن، وزارت کشور به عنوان متولی برگزاری انتخابات، گزارشی از وضعیت آرای انتخاباتی ۳۱ استان کشور منتشر کرده است.
در گزارش ویژه وزارت کشور به عنوان متولی و برگزار کننده انتخابات، آرای استان‌های کشور به تفکیک شهرستان‌ها قید و در نهایت هم آمار مجمع استان جمع بندی شده است.
در این گزارش مجموع آرای مأخوده، آرای باطله، آرای سفید بررسی شده و در نهایت آرای چهار کاندیدای رقابت‌ها یعنی حسن روحانی، سید ابراهیم رئیسی، مصطفی میر سلیم و مصطفی هاشمی طبا هم به تفکیک آمده است.
در این میان نکته قابل توجه اینکه پس از تهران، به عنوان پرجمعیت‌ترین شهر کشور که جمع آرای مأخوذه اش ۶ میلیون و ۲۱۴ هزار و ۵۹۲ نفر است، از مجموع ۶ میلیون و ۷۶ هزارو ۲۳۲ رأی صحیح تهرانی‌ها حسن روحانی ۴ میلیون و ۴۵ هزارو ۳۵۷ رای، ابراهیم رئیسی یک میلیون و ۹۱۸ هزار و ۳۹۰ رأی و مصطفی میر سلیم ۸۲ هزارو ۶۲۵ رأی و مصطفی هاشمی طبا ۲۹ هزارو ۸۶۰ رأی را از آن خود کرده اند.
استان خراسان رضوی با جمع آرای مأخوذه ۳ میلیون و ۴۵۶ هزارو ۳۸۲ نفر رتبه دومین استان از نظر مشارکت مردم پای صندوق‌های رأی را به خود اختصاص داده است که ۳ میلیون و ۳۹۷ هزارو ۳۷ رأی آن آرای صحیح محسوب شده است. از این آمار هم حسن روحانی یک میلیون ۴۳۷ هزار و ۳۸۲ رای، ابراهیم رئیسی یک میلیون و ۹۰۳ هزار و ۷۶ رأی، مصطفی میر سلیم ۴۲ هزارو ۵۱۲ رأی و مصطفی هاشمی طبا هم ۱۴ هزار و ۷۶ رأی داشته اند.

استان‌های سوم تا پنجم کدام اند؟
پس از استان خراسان رضوی، استان اصفهان با مجموع آرای ۲ میلیون و ۵۸۷ هزارو ۹۷۵ رأی، استان خوزستان با مجموع آرای ۲ میلیون و ۲۶۴ هزار و ۶۱۱ نفری و استان مازندران هم با ۲ میلیون و ۱۱۰ هزار و ۱۶ نفری هم سومین، چهارمین و پنجمین استان هایی هستند که مشارکت مردمی قابل توجهی داشته اند.
از آرای استان اصفهان، ۲ میلیون و ۵۰۳ هزارو ۲۱۶ رأی آرای صحیح محسوب شده که از این میان، حسن روحانی با یک میلیون و ۴۰۱ هزارو ۴۸۶ رای، ابراهیم رئیسی با یک میلیون ۴۵ هزارو ۹۳۲ رأی، مصطفی میر سلیم با ۳۷ هزار و ۷۷۵ رأی و مصطفی هاشمی طبا با ۱۸ هزار و ۲۷ رأی اولین تا چهارمین رأی استان بوده اند.
از آرای استان خوزستان هم ۲ میلیون و ۱۵۴ هزار و ۳۲ رأی صحیح محسوب شده که رأی روحانی یک میلیون و ۱۹۴ هزارو ۴۲۳ تن، رأی ابراهیم رئیسی ۹۲۰ هزارو ۹۷۰ نفر، رأی مصطفی میر سلیم ۲۳ هزار و ۵۰۷ نفر، رأی مصطفی هاشمی طباهم ۱۵ هزارو ۱۳۲ نفر اعلام شده است.
استان مازنداران هم ۲ میلیون و ۳۵ هزار و ۵۰۲ رأی صحیح داشته که سهم روحانی یک میلیون و ۲۶۶ هزار و ۸۸۹ رأی، سهم ابراهیم رئیسی ۷۳۲ هزارو ۴۷۵ رأی، سهم مصطفی میر سلیم ۲۵ هزارو ۷۳۰ رأی و سهم مصطفی هاشمی طباهم ۱۰ هزارو ۴۰۸ رأی بوده است.
استان آذربایجان غربی هم با مجموع آرای یک میلیون و ۶۱۰ هزار و ۳۸۰ نفری، استان کرمان هم با یک میلیون ۵۷۴ هزارو ۳۹۳ رأی و استان گیلان هم با یک میلیون و ۵۶۵ هزار و ۳۷۷ رأی و استان البرزهم با یک میلیون ۲۷۵ هزارو ۲۲۵ رأی و استان سیستان و بلوچستان هم با یک میلیون و ۲۱۳ هزارو ۱۲۴ رأی مقام‌های ششمین، هفتمین و هشتمین، نهمین و دهمین آمار مشارکت انتخاباتی استان‌های کشور را به خود اختصاص داده اند.

کدام استان‌ها کمترین مشارکت را داشته اند؟
گفتنی است، استان‌های خراسان جنوبی، کهگیلویه وبویر احمد و ایلام در رده‌های ۲۹، ۳۰ و ۳۱ امین استان‌ها به ترتیب با آرای ۴۷۰ هزار و ۷۶۱ رأی، ۳۷۶ هزار و ۷۳۰ رأی و ۳۴۱ هزارو ۴۳۶ رأی پایین‌ترین آمار مشارکت را به خود اختصاص داده اند.

2
نوع مطلب: 
رویداد

تبلیغات