دوشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

جفا در حق شرکت های خدمات بیمه ای روا نیست

در خبری از ایستا نیوز با کمال تعجب بر اساس نقدی غیر منصفانه و به نقل از دو مقام باصطلاح آگاه علت كاهش حدتوانگری شرکت سهامی بیمه ایران در سنوات اخیرراچند موارد ازجمله تاسيس و فعاليت شرکت های خدمات بیمه ای معرفی نموده است و در زمینه میزان نفوذ سازمانی این شرکت های خدمات بیمه ای در مدیریت سطح بالای بیمه ایران اغراق و بزرگ نمایی شده بطوریکه کلیه اشخاصی که در ارتباط شغلی با بیمه ایران هستند به کذب و نامعقول بودن این مطالب اذعان دارند.شرکت های خدمات بیمه ای پیشقراولان بازگشت مجدد بخش خصوصی پس از بازنگری بندهای ذیل اصل ۴۴قانون اساسی بوده اند و حمله به آنان تحت عناوین مختلف از سوی کسانی که هنوز در خواب و رویاهای سلطه مطلق مدیریت دولتی بر بازار بیمه هستند چندان دور از انتظار نیست و در واقع حمله به شرکت های خدمات بیمه ای حمله به شرکت های بخش خصوصی صنعت بیمه با پوشش نقد به بیمه ایران است .البته در این اظهارات نیت افراد از طرح این موارد بواسطه منافع فردی آنان بوضوح مشخص است.لذابه منظور روشن گردیدن اذهان لازم است در این خصوص توضیحاتی چند بیان گردد.
۱-شرکت های خدمات بیمه ای نیز از جمله موسسات و اشخاص عضو خانواده شبکه توزیع بیمه هستند که در چارچوب دقیق آیین نامه ها و دستورالعمل های بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه طرف همکاری فعالیت میکنند و ملزم به رعایت ضوابط و مقررات هستند.
۲-شرکت های خدمات بیمه ای در شرایط فعلی سهم بسیار قابل توجه ای از تولید حق بیمه و خدمات دهی به بیمه گذاران در بازار را بعهده دارند که نقش مثبت این موسسات در صنعت بیمه هرگز قابل اغماض نیست.
۳-شرکت های خدمات بیمه ای در زمان صدور انواع بیمه نامه ها تابع تصمیمات وسیاست های مدیران و کارشناسان صدور شرکت های بیمه طرف قرار داد هستند و لذا این گروه از عرضه کنندگان خدمات بیمه از حیث پذیرش ریسک ,ارزیابی ریسک و نرخ دهی در چارچوب سیاست های شرکت های بیمه فعالیت مینمایند و مسولیت و تکالیفی از این بابت تصمیم گیریهای سرنوشت ساز بعهده ندارند که موجب ضرر وزیان شرکت بیمه گرددند.و نیز اصولا انعقاد قراردادهای بزرگ و تعیین نرخ حق بیمه های آنها در حوزه اختیارات مدیران ارشد فنی و ستادی شرکت بیمه میباشد و بدین ترتیب انتساب این موارد به شرکت های خدمات بیمه ای خلاف واقعیت است.
۴-شرکت های خدمات بیمه ای در زمینه ارزیابی و پرداخت خسارتها نیز تابع سیاست ها و عملیات مدیران واحدهای خسارت شرکت های بیمه طرف قرارداد هستند و از این حیث نیز امکان ایجاد خسارتهای نامعقول از سوی این موسسات وجود ندارد.بالارفتن ضرایب خسارت در برخی از رشته ها با روش ارزیابی ریسک و تعیین نرخ حق بیمه ارتباط دارد و نه به عامل واسط قراردادها ,این نوع تحلیل خسارتها نیز جز دادن آدرس اشتباه ,ارزش دیگری ندارد.
۵-مدیران و سهامداران شرکت های خدمات بیمه ای را عموما اشخاص با تجربه و دانش بالاتر در صنعت بیمه تشکیل میدهند که بعلت ممارست طولانی مدت این اشخاص با صنعت بیمه درعرق حرفه ای و نیز سلامت رفتاری آنها تردیدی وجود ندارد .اگر چنانچه معدود افرادی با نگه داری ویاعدم پرداخت به موقع حق بیمه ها و یا تخلفاتی چند موجب ضرر و زیان به شرکت بیمه گشته اند تعمیم رفتار غیر حرفه ای و مغایر با اصول و وفاداری سازمانی معدودی از اشخاص به اکثریت شرکت های خدمات بیمه ای که صادقانه و مسولانه در عرصه فعالیت هستندبدور از انصاف و عدالت است . از ایستا نیوز و سایر خبرگزاری ها ,سایت ها و خبرنگاران محترم حوزه اقتصادی و بیمه انتظار داریم برای مشخص گردیدن سره از ناسره دقیقا به اشخاص و عملکردهای منفی آنها ومشخصا به پرتفوی یا خسارتی که موجب این ضرر و زیانهای عنوان شده به شرکت سهامی بیمه ایران شده است را منتشر نمایند تا حقیقت امر بر همگان روشن گردد.
بنا بر قانون مطبوعات و رسانه ها در خواست انتشار این جوابیه را از طریق منبع خبری منتشرکننده تقاضا دارد.
علیرضا مهرآبادی-
رییس هیت مدیره انجمن شركتهايي نماينده گي صنعت بيمه كشور در اتاق بازرگاني

4
نوع مطلب: 
بانک وبیمه

تبلیغات