شنبه, ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

در راستاي كاهش تلفات، نظامنامه مديريت بحران به عنوان نقشه راه صنعت برق تدوين و در اختيار گروه هاي عملياتي قرار گرفت

به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان ، اولين نشست كارگروه عالي بحران در سال جديد باحضور مديرعامل، معاونين ، اعضاء هيئت مديره و مديران امورهاي اجرايي برگزارگرديد. در اين جلسه مهندس محسن قراچه داغي از تدوين نظام نامه مديريت بحران به عنوان نقشه راه صنعت برق استان كرمان خبرداد و گفت: درسال گذشته در راستاي عمليات پيشگيرانه با رويكرد كاهش و كنترل حوادث در زمان بحران در شرايط اضطراري اقدامات بسيار مناسبي صورت گرفته است. وي از اصلاح ناوگان فرسوده جهت شرايط اضطرار خبرداد و گفت: درراستاي ترويج فرهنگ مديريت زمان بحران از طريق هماهنگي با ارگان ها وادارات نسبت به جمع آوري داده ها و اطلاعات آن سازمان از قبيل ماشين آلات وتجهيزات به منظور استفاده در زمان بروز حوادث و بحران اقدام شده است. محسن قراچه داغي نصب سامانه خورشيدي برروي چراغ هاي راهنمايي ورانندگي را يكي ديگر از اقدامات معاونت بهره برداري جهت استفاده مناسب در زمان بحران دانست و گفت: در راستاي ترويج فرهنگ سازي مناسب در محيط كار، همايش هاي حريم برق ومخاطرات آن ويژه مديران مدارس و دانش آموزان و برگزاري نشست هاي تخصصي ويژه مديران صنايع و كشاورزان نيز درسال گذشته برگزار شده است. وي ادامه داد: به منظور استخراج فيدر هاي در معرض سيلاب و ارايه راهكار در جهت كاهش آسيب پذيري فايل اطلاعات مربوط به شبكه در معرض خطر و سيلاب تهيه ودراختيار ستاد بحران قرار گرفته است. معاون بهره برداري شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان همچنين از تهيه برنامه جامع و مدون براي اجراي مانورهاي عملياتي در واحدها وبازديد از مراكز حساس، مهم و ضروري به منظور استقرار مولد اضطراري تأمين برق در سال جديد خبرداد وگفت: با توجه به حساسيت موضوع ايمني در صنعت برق دوره هاي آموزشي تخصصي ايمني ويژه كاركنان برگزار خواهد شد. قراچه داغي خاطر نشان كرد: به منظور مديريت بهتر زمان بحران بايستي نسبت به تجهيز امكانات و وسائل از قبيل خريد خودرو دوكابين، بالابر، جرثقيل، پيكور ديزلي و برقي، ديزل ژنراتور اقدام گردد.

2
نوع مطلب: 
رویداد

تبلیغات