شنبه, ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

کمبود ۵۰ درصدی ماما در استان هرمزگان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:
کمبود ۵۰ درصدی ماما در استان هرمزگان

در تلاشیم این کمبود‌ها برطرف شود
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از کمبود  ۵۰  درصدی ماما در استان هرمزگان خبر داد و اظهار کرد: براساس استاندارد‌ها باید به ازای هر هزار زایمان حداقل ۳۰ ماما فعالیت کنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در مراسم تجلیل از ۲۲ مامای نمونه هرمزگان، افزود: امسال حداقل ۵۰ ماما به شمار ماماهای استان به‌خصوص در مراکز بهداشتی و درمانی روستایی اضافه می‌شود.
دکتر حسین داوودی افزود: براساس استاندارد‌ها باید به ازای هر هزار زایمان حداقل ۳۰ ماما فعالیت کنند که در هرمزگان ۵۰ درصد کمبود دارد.
وی اظهار کرد: در تلاش هستیم تا از طریق برگزاری آزمون‌های استخدامی و نیروهای طرحی این کمبود‌ها برطرف شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خاطرنشان کرد: اکنون ۵۵۰ ماما در استان فعالیت می‌کنند که ۳۸۰ نفر آن‌ها در بخش بهداشت و ۱۷۰ نفر در بخش درمان هستند.
داوودی تصریح کرد: استفاده از نیروی متخصص و باتجربه بومی هر منطقه به‌عنوان ماما در مراکز بهداشتی و درمانی روستایی از دیگر برنامه‌هایی است که برای رفع کمبود شمار ماما‌ها در استان در دستور کار است.
وی در پایان با اشاره به اینکه ماما‌ها نقش مهمی در کاهش میزان مرگ‌ومیر مادران و نوزادان دارند، اظهار کرد:  راه‌اندازی سامانه مادران پرخطر برای انجام مداخلات به‌موقع و سریع باهدف کاهش میزان و مرگ از مهم‌ترین برنامه‌های این معاونت در سال ۹۶ است.

 

6
نوع مطلب: 
جامعه و سلامت

تبلیغات