شنبه, ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

افتتاح چندین پروژه بهداشتی و درمانی در شهرستان کرمان

 با حضور وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی صورت گرفت:
افتتاح چندین پروژه بهداشتی و درمانی در شهرستان کرمان

وزیر بهداشت گفت: دولت اقدامات و کارهای بسیاری انجام داده ، فقط مظلوم واقع شده و تریبون مشخصی برای اطلاع رسانی و اقدامات انجام شده ندارد.
وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در ادامه سفر یکروزه خود به استان کرمان، چندین پروژه بهداشتی و درمانی را در شهرکرمان افتتاح نمود.
 سید حسن قاضی زاده هاشمی پس از افتتاحج بیمارستان در شهرستان های زرند و کوهبنان، به اتفاق نماینده عالی دولت تدبیر و امید در استان کرمان چندین پروژه بهداشتی و درمانی را در هر کرمان افتتاح نمود.
 
کلنیک ویژه مرکز آموزشی و درمانی افضلی پور
با حضور وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و استاندار کرمان کلنیک ویژه مرکز آموزشی و درمانی افضلی پور شهر کرمان در 3 هزار و صد متر زیربنا و در سه طبقه افتتاح شد.
برای هزینه عمرانی این بخش کلنیک ویژه بیمارستان بیش از 70 میلیارد ریال و برای تجهیز آن حدود 4 میلیارد ریال هزینه شده است.
 اورژانس مرکز آموزشی و درمانی افضلی پور
همچنین بخش اورژانس مرکز آموزشی و درمانی افضلی پور با حضور وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در هزار و 500 متر مربع زیربنا و با هزینه ای بالغ بر 55 میلیارد ریال احداث شده که برای تجهیز آن بیش از 4 میلیارد ریال هزینه شده است.
 
بلوک زایمان مرکز آموزشی و درمانی افضلی پور
قاضی زاده هاشمی در ادامه بخش بلوک زایمان مرکز آموزشی و درمانی افضلی پور با هزار متر مربع زیربنا و 16 اتاق LDR افتتاح نمود.
برای احداث این بخش بیش از 20 میلیارد ریال و برای تجهیز آن 560 میلیون تومان هزینه شده است.

استخر شنای پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان
بهره برداری از استخر شنای پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با هزار و 350 متر مربع زیربنا و با هزینه ای بالغ بر 25 میلیارد ریال از دیگر برنامه های وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به استان کرمان بود.
 
بخش دیالیز بیمارستان راضی فیروز
وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در پایان برنامه های سفر یکروزه خود به استان کرمان، ضمن افتتاح بخش دیالیز بیمارستان راضی فیروز شهر کرمان، از بخش های مختلف این بیمارستان بازدید و روند اجرای طرح تحول نظام سلامت را مورد ارزیابی قرار داد.
با افتتاح  بخش دیالیز بیمارستان راضی فیروز با هزینه ای بالغ بر 4 میلیارد تومان، هجده تخت دیالیز به مجموع 118 تخت دیالیز دانشگاه علوم پزشکی کرمان اضافه شده است.
 
آغاز پروژه احداث بیمارستان 240 تختخوابه جیرفت در آینده ای نزدیک
وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در حاشیه افتتاح پروژه های بهداشتی و درمانی استان کرمان، گفت: این هفتمین سفری بود که به استان کرمان داشتم و در هر سفر تصمیمات و اقدامات خوبی انجام شده که از این بین می توان به افتتاح بیمارستان رودبار جنوب و فاریاب در آینده ای نزدیک اشاره کرد.
سید حسن قاضی زاده هاشمی همچنین از آغاز پروژه احداث بیمارستان 240 تختخوابه شهر جیرفت در اینده ای نزدیک خبر داد و افزود: این اقدامات صورت گرفته در استان کرمان با کمک استاندارکرمان و طرح های نوآورانه ایشان در حال بهره برداری می باشد.
وی یادآورشد: هزار و 600 تخت بیمارستانی در کرمان در حال ساخت است که با بهره برداری از آن، استان کرمان به استانداردهای بین المللی نزدیک می شود.
وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به اولین بازدید خود از مرکز آموزشی و درمانی افضلی پور و شرایط نامساعد آن اشاره کرد و گفت: در بازدید امروز، این مرکز از شرایط مساعدی برخوردار می باشد اما باید همچنان تلاش کرد به شرایط مطلوب رسید.

 

6
نوع مطلب: 
جامعه و سلامت

تبلیغات