شنبه, ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

افزوده شدن 600 تخت بیمارستانی در دولت تدبیر و امید

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان عنوان کرد
افزوده شدن 600 تخت بیمارستانی در دولت تدبیر و امید

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به اینکه 600 تخت بیمارستانی در این دوره وارد مدار شده، یعنی صفر تا 100 مراحل کار طی شده، افزود: سرمایه گذاری در بخش سلامت توسط بخش خصوصی احیاء شده و بسیاری از اساتید سهام بیمارستان های تهران را فروخته و در کرمان سرمایه گذاری کرده اند.
دکترعلی اکبر حقدوست در نشست هیئت رییسه دانشگاه علوم پزشکی کرمان با استاندار به مناسبت هفته سلامت اظهار کرد: قبل از دولت یازدهم شاخص تخت بیمارستانی استان کرمان از متوسط کشور پایین تر بود که خوشبختانه در حال حاضر از متوسط کشور بالاتر زده و با برنامه ریزی های صورت گرفته، در آینده نزدیک در زمینه این شاخص در نیمه بالای کشور قرار خواهیم گرفت.
وی با اشاره به اینکه 600 تخت بیمارستانی در این دوره وارد مدار شده، یعنی صفر تا 100 مراحل کار طی شده، افزود: سرمایه گذاری در بخش سلامت توسط بخش خصوصی احیاء شده و بسیاری از اساتید سهام بیمارستان های تهران را فروخته و در کرمان سرمایه گذاری کرده اند.
حقدوست با بیان اینکه یک هزار و 600 تخت بیمارستانی در استان در مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی در حال ایجاد هستند، تصریح کرد: نتیجه همه تلاش های ما طول زندگی بیشتر و با کیفیت بهتر مردم است و ما در ابتدای این دوره پایین تر از متوسط کشور بودیم و در حال حاضر امید به زندگی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از دانشگاه فارس نیز پیشی گرفته است.
وی بیان کرد: میزان مشارکت خیران در پروژه های ما تفاوت بسیار فاحشی نسبت به دوره قبل دارد و در حوزه های مختلف فعالیت می کنند و در مکانیزم های مختلف خلق ثروت صورت گرفته است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: 28 میلیارد تومان طی دو سال برای دانشگاه علوم پزشکی کرمان خلق درآمد شده و بسیاری از ساخت و سازهای پردیس دانشگاه از طریق همین منابع صورت می گیرد.
دانشگاه علوم پزشکی کرمان سه مجله آی اس آی دارد و مسیری است که آینده دانشگاه کرمان را توجیه می کند و دانشگاه کرمان رتبه پنجم را در حوزه آموزش در کشور به دست آورده است.

 

 

6
نوع مطلب: 
جامعه و سلامت

تبلیغات