شنبه, ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

خودکفایی تولید و رشد 140درصدی خرید تضمینی گندم در دولت یازدهم

همسو با سیاست های اقتصاد مقاومتی تحقق یافت
خودکفایی تولید و رشد 140درصدی خرید تضمینی گندم در دولت یازدهم

دولت تدبیر و امید از آغاز سال زراعی 1393- 1392 با اتخاذ سیاست های جدید حمایت از تولیدکنندگان داخلی و اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی پارسال به خودکفایی کشور در تولید گندم دست یافت و رشد 140 درصدی تولید و خرید گندم را رقم زد.یکی از هدف های برنامه اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی خودکفایی در تولید کالاهای اساسی و رفع وابستگی به واردات است. در این زمینه دولت یازدهم توانست برای تحقق اقتصاد مقاومتی بویژه در پی اجرای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک)، سیاست های کاربردی مناسب و اقدام های اساسی را برای دستیابی به خودکفایی محصولات کشاورزی مانند گندم پیاده واجرا نماید.. این در شرایطی رخ داد که سال 1392 در آغاز فعالیت دولت یازدهم برخی استان های کشور فقط برای سه روز و برخی تا 2هفته گندم ذخیره داشتند و همین موضوع نگرانی هایی را برای دولت ایجاد کرده بود اما دولت تدبیر و امید افزون بر خودکفایی در تولید و ذخیره سازی گندم توانست به رشد 140 درصدی خرید تضمینی نیز برسد. اینک در سال پایانی فعالیت دولت یازدهم افزون بر امکان صادرات سه میلیون تن گندم، برای بیش از یک سال در شروع برداشت محصول جدید حدود 9 میلیون تن گندم ذخیره دارد. طبق آمارها در سال 1392 نزدیک 9 میلیون سیصد هزار تن گندم تولید و چهار میلیون و 800 هزار تن خریداری شد. سال 1393 نزدیک 10 میلیون و 570 هزار تن تولید و 6 میلیون و 800 هزار تن خرید صورت گرفت. سال 1394 قریب 11 میلیون و 500 هزار تن تولید و هشت میلیون و 100 هزار تن خرید گندم داشتیم و درسال (1395) 14 میلیون و 590 هزار تن گندم تولید و 11 میلیون و 525 هزار تن خرید انجام شد. گزارش ها نشان می دهد در دولت تدبیر و امید بیش از پنج میلیون و 500 هزار تن افزایش تولید گندم داشته ایم.
رشد 283 درصدی متوسط سرانه درآمد سالیانه گندمکاران
طبق آمارها در اواخر دولت های نهم و دهم ارزش خرید گندم از یک میلیون و 250 هزار کشاورز، 38 هزار و 500 میلیارد ریال بود.
همچنین متوسط عملکرد گندم آبی در هکتار 2 هزار و 700 کیلوگرم و گندم دیم 800 کیلوگرم و متوسط درآمد سالیانه کشاورزان 30 میلیون و 800 هزار ریال برآورد شد. پس از گذشت سه سال از فعالیت دولت تدبیر و امید و قبل از آخرین سال فعالیت دولت یازدهم، ارزش خرید گندم از یک میلیون و 250 هزار کشاورز به 147 هزار میلیارد ریال رسید و متوسط عملکرد تولید گندم آبی 4150 کیلوگرم در هکتار و گندم دیم یک هزار و 530 کیلوگرم رسیده است . متوسط درآمد هر سالیانه کشاورز نیز با رشد 283 درصدی (در سه سال) به 117 میلیون و 700 هزار ریال افزایش یافت. دولت بارویکرد افزایش بهره وری و اقدام هایی برای حمایت از کشاورزان مانند اعلام بموقع نرخ خرید تضمینی محصولات، افزایش قیمت مناسب خرید تضمینی و تولید گندم در واحد سطح، کاهش سطح زیرکشت گندم در سال پایانی فعالیت خود، تامین و تنوع سازی نهاده های مورد نیاز تولید مانند کودهای شیمیایی، سموم کیفی دفع افات و بیماریها توسعه سطح پوشش مزارع از بذور اصلاح شده وگواهی شده، توسعه سیستم های نوین آبیاری و ارتقای مکانیزاسیون به کاهش واردات و دستیابی به خودکفایی رسید

 

5
نوع مطلب: 
گردشگری و کشاورزی

تبلیغات