شنبه, ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

هیچ گزارش مستندی مبنی بر مضر بودن مالچ نفتی دریافت نکرده ایم

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور:
هیچ گزارش مستندی مبنی بر مضر بودن مالچ نفتی دریافت نکرده ایم

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تاکید کرد: تاکنون هیچ گزارش مستندی مبنی بر مضر بودن مالچ نفتی دریافت ننموده ایم و یکی از عوامل مهم تثبیت جنگل کاری است.خداکرم جلالی در مراسم آغاز عملیات مالچ پاشی شرق استان کرمان گفت: کمبود آب شیرین، بیابان زایی و گرم شدن زمین از معضلات جامعه بشری است.وی 20 درصد مساحت کل کشور را بیابان دانست و افزود: 32.5 میلیون هکتار مساحت بیابان های کشور است که 20 میلیون هکتار آن تحت فرسایش بادی است ضمن آنکه 7.5 هکتار آن جزء کانون های بحرانی کشور و 3.5 هکتار آن جزء کانون های بحرانی کشور هستند.معاون وزیر جهاد کشاورزی از 2.4 درصد جنگل های بیابانی ایجاد شده در کشور سخن به میان آورد و ادامه داد: 8 میلیون هکتار کار بیابان زدایی در کشور انجام شده است، که اگر این اقدامات جنگل ها برای جلوگیری از بیابان ها احداث ننموده بودیم اکنون 70 شهر ما نابود شده بود.وی اعلام کرد: صدها هزار هکتار از تالاب ها ما تبدیل به تولید ریزگردها شده اند، که براساس تفاهمنامه ای فی مابین استانداری و سازمان جنگل ها منعقد گردیده است همچنین در حال انجام اقداماتی هستیم که جنوب استان به آن اضافه گردد، تا اقدامات بیابان زدایی در آنها انجام گردد.رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور 60 درصد کانون های بحرانی استان کرمان را در شرق استان دانست و بیان کرد: عملیات مالچ پاشی مدت ها تعطیل بوده است، اما سایر اقدامات برای جلوگیری از گسترش بیابان ها در این مدت زمان انجام می گردیده است.وی با بیان این مطلب که اگر بتوانیم بدون استفاده از مالچ پاشی، بیابان زدایی انجام دهیم، مفید است، تصریح کرد: امیدواریم با اقدامات لازم در راستای بیابان زدایی بتوانیم مشکلات این منطقه را کاهش دهیم. اما نقش مردم در به ثمر رسیدن این اقدامات نباید نایده گرفت.جلالی خاطر نشان کرد: باید در کنار بیابان زدایی در راستای توانمندسازی مردم و جوامع پرداخته شود و امیدواریم با اجرای این طرح توسعه این منطقه را بیش از پیش شاهد باشیم.معاون وزیر جهادکشاورزی با بیان این مطلب که عملیات مالچ پاشی 150 هزار هکتار در شرق و جنوب استان کرمان در دستور کار است، مطرح کرد: 120هزار هکتار در شرق استان کرمان و 30 هزار هکتار در جنوب استان کرمان عملیات مالچ پاشی صورت خواهد گرفت.رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تاکید کرد: تاکنون هیچ گزارش مستندی مبنی بر مضر بودن مالچ نفتی دریافت ننموده ایم و یکی از عوامل مهم تثبیت جنگل کاری است.

 

5
نوع مطلب: 
گردشگری و کشاورزی

تبلیغات