شنبه, ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

بودن بر موضع عدالت در انتخابات تضمین کننده مشارکت حداکثری است

استاندار سیستان و بلوچستان:
بودن بر موضع عدالت در انتخابات تضمین کننده مشارکت حداکثری است

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: بودن بر موضع عدالت در انتخابات می تواند تضمین کننده مشارکت حداکثری مردم باشد در غیر این صورت تحریک احساسات مردم ارزیابی می شود.
علی اوسط هاشمی در همایش فرمانداران استان افزود: ملت به تبعیض جنسیتی در انتخابات شوراهای شهر و روستا روی نیاورند و براساس شایستگی نامزدها چه زن و چه مرد به آنان رای بدهند.
ئی ادامه داد: هرکس در موضع حکومتی است و مسئولیتی متوجه او هست در فرصت دادن به چهره های نخبه، فرهیخته ، توانمند و آزموده شده و آشنا به نیازهای زمان کشور از هیچ تلاشی فروگذار نباشد.
استاندار گفت: ایجاد فضای مناسب رقابتی برای مشارکت گسترده مردم در انتخابات و جریانی که همه رودها را به دریای قدرت ،عزت و اقتدار یک کشور تبدیل کند، هدف ماست.

 

2
نوع مطلب: 
رویداد

تبلیغات