شنبه, ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

تهیه مدل توسعه سرمایه گذاری و پنجره واحد استان کرمان

رئیس مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی استان کرمان عنوان کرد
تهیه مدل توسعه سرمایه گذاری و پنجره واحد استان کرمان

دکتر رشیدی رئیس مرکز تحقیقات و پژوهش اتاق بازرگانی کرمان در خصوص عملکرد این واحد و اهمیت مقوله تحقیق و پژوهش در توسعه کشور ، مصاحبه ای با دنیای توسعه انجام نموده که در ادامه می آید.

مرکز تحقیقات و پژوهش بازوی فکری اتاق بازرگانی است
دکتر رشیدی در ابتدا با اشاره به اینکه این مرکز بازوی فکری اتاق بازرگانی استان است ، گفت : این بخش زمینه ساز حرکتهای اتاق و مبتنی بر مسائل علمی بوده  و دارای واحدهای مختلفی است که یکی ازآنها واحد پژوهش است.
 بطوریکه پژوهشهای انجام شده در این مرکز کاربردی ومنطبق بر مسائل مورد نظربخش خصوصی از قبیل مواردی مثل نحوه تشکیل کمیسیونها ، بررسی مدل فضای سرمایه گذاری بهینه برای استان ، حمایت از شرکتهای دانش بنیان و فعالیت های اقتصادی که فناوریهایی را توسعه می دهند،می باشد.
وی افزود:مطالعات بهره وری در بخشهای مختلف از قبیل آب و انرژی و هرموضوع دیگری که بخش خصوصی از ما درخواست کند،در دستور کار مرکز تحقیقات و پژوهش اتاق بازرگانی قرار می گیرد بطوریکه در سال اخیر مدل توسعه سرمایه گذاری و پنجره واحد را بطور دقیق بر اساس مبانی تئوری و شواهد اتفاق افتاده در کشورهای مشابه مثل مالزی ،ترکیه و غیره  و هم بر اساس شرایط داخلی کشور تهیه کرده ایم که یک مدل عملیاتی می باشد بوده و می تواند با  همکاری بخش های دولتی ، مدل سرمایه گذاری استان باشد .
ارائه آموزشهای تخصصی مور نیاز فعالین اقتصادی
رئیس مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی کرمان در خصوص واحدهای مختلف این مجموعه، افزود:یکی ازبخش ها آموزش است که با همانگی تقویم آموزشی اتاق ایران یکسری آموزشهای برنامه ریزی شده و مورد نیاز فعالین اقتصادی را بصورت مداوم ارائه می دهد مواردی نظیر: آموزش دریافت کارت بازرگانی ، مسائل مرتبط به بازاریابی ، مسائل مربوط به صادرات ، برند سازی و این قبیل آموزشها که مبنای آن عملیاتی می باشد و این دوره ها با همکاری اساتید مجربی که اتاق ایران معرفی می کند در سطح استان برگزار می شود همچنین آموزشهای تکمیلی هم بر حسب نیاز و ضرورتی که ما ارزیابی می کنیم یرای انجمنها،تشکل ها و کمیسیونهای اتاق انجام می شود.  

آمار و اطلاعات صحیح، دقیق و به موقع ،مبنای تصمیم گیری درست فعالین اقتصادی
تهیه مدل توسعه اقتصادی استان کرمان
بخش دیگر مرکز آمار اطلاعات اقتصادی است که در سال اخیر با توجه به نیاز فعالین اقتصادی که تصمیم گیریشان بر اساس آمار و اطلاعات است ،ایجاد شده بطوریکه هر اندازه این آمار و اطلاعات صحیح، دقیق و به موقع در اختیار فعالین اقتصادی قرار گیرد بالطبع تصمیم گیری بهتری خواهند نمود و بر این اساس مدل توسعه اقتصادی با نظر و تائید کارشناسان خبره مرکز آمار را تهیه کرده ایم که  در استان نیز همکاران سازمان مدیریت همکاری خوبی را نموده اند چرا که این مدل باید مورد وثوق همه باشد.
بخش دیگر مرکز مطالعات اتاق که حوزه تعامل صنعت و دانشگاه است، که  با توجه به اهمیت آشنایی حداقلی فارغ التحصیلان دانشگاهی با مسائل عملی صنعت به این صورت که هم اساتید و هم دانشجویان در محیط صنعت حضور پیدا می کنند و هم صنعتگران وارد محیط دانشگاهی شوند و از این طریق به تبادل نظر بپردازند ،شکل گرفته است.
بخش دیگر مرکز مطالعات ، واحد انتشارات است که خروجی فعالیت های انجام شده در بخشهای مختلف را به فعالین اقتصادی و مخاطبان این حوزه  به صورت چاپ مستندات منعکس می کند
راه اندازی اندیشکده آب ایران و تهیه نقشه راه انرژی استان توسط مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی کرمان
وی در رابطه با دستاوردهای این بخش اظهار داشت: راه اندازی اندیشکده تدبیر آب ایران به عنوان مهمترین مرجع ارائه مشورتهای حوزه آب به کل کشور یکی از خروجی های این مجموعه می باشد که تصویر سازی از وضعیت آب استان و کشور در قالبهای مختلف انجام داده و در تصمیم گیرهای کلان کشور مورد استفاده قرار می گیرد. دیگر اینکه نقشه راه انرژی استان کرمان با توجه به نیاز فراوان به انرژی الکتریکی در آینده و مشکلات توسعه تولید این انرژی ، تدوین شده است که صنایع استان در آینده با کمبود در این زمینه مواجه نشوند

کلیه طرحهای تحقیقاتی اتاق بازرگانی براساس نیاز فعالین اقتصادی و کاربردی
دکتر رشیدی در ادامه نسبت به ارزیابی ایشان از جایگاه تحقیق و پژوهش  در دیدگاه مسئولین اتاق بازرگانی کرمان،یادآور شد:خوشبختانه هم در زمان ریاست مهندس جلال پور در گذشته و هم در حال حاضر با ریاست مهندس طبیب زاده،همواره  تاکید بر تقویت بخش تحقیق و پژوهش دارند به نحوی که  تمامی اقدامات  بر اساس کار کارشناسی و علمی انجام پذیرند و مهمتر از آن ،کلیه فعالیتهای انجام شده در این مرکزمنطبق بر نیازهای فعالین اقتصادی و سایر بخشهای مربوطه ، کاربردی می باشد.
وی با تاکید بر اینکه جایگاه تحقیق و پژوهش در کشور ما هنوز بدرستی شناخته نشده است،افزود: چرا که معمولا 1 تا 2 درصد بودجه های هر سازمان به مسئله تحقیق و پژوهش اختصاص می یابد و معمولا موضوع مراکز تحقیقاتی کاربردی نبوده و در حد تئوری می باشد و این رقم  کم  بودجه های تحقیقاتی هم به درستی مدیریت نشده است، چراکه بهره وری لازم در همین مقدار صورت نمی گیرد. اما اتاق بازرگانی در بحث اختصاص بودجه ،.آمادگی رشد تخصیص تا 20 درصد بودجه سالانه  اتاق را دارد منوط به اینکه  ر بتوانیم در قالب کارهای تحقیقاتی این رقم را جذب کنیم . چراکه هیئت رئیسه اتاق بازرگانی کرمان اعتقاد دارد، فکر است که مسئله را حل می کند و ابزار انجام کار است .
رسیدن به اقتصاد بدون نفت از مسیر تحقیق و پژوهش
رئیس مرکز تحقیقات و پژوهش اتاق بازرگانی کرمان  دلیل دیگرعدم توجه لازم به مقوله تحقیق و پژوهش را این موضوع دانست، که تا به حال ما بیشتر مصرف کننده فن آوری بوده ایم و با تکیه بر منابع نفتی تکنولوژی را خریداری می کردیم که این رویه دیگر قابل ادامه نیست وباید تولید کننده یا بومی ساز فن آوری های انتقال یافته باشیم  و برای تحقق این مهم نیازمند کار تحقیقاتی و پژوهشی به عنوان یک ضرورت هستیم بخصوص در شرایط بحران اقتصادی باید تکیه ما بر اقتصاد غیر نفتی باشد که برای رسیدن به اقتصاد بدون نفت، نیازمند فکر و مدل سازی و تولید دانش هستیم و همین موارد دلیلی بر لزوم رفتن به سمت تحقیق و پژوهش می باشد
لحاظ تحلیل اقتصادی برای کارآیی و اثر بخشی تحقیقات
دکتر رشیدی اقدام لازم برای رسیدن تحقیق و پژوهش به جایگاه واقعی آن را سرعت بخشیدن مسئولان دولتی و خصوصی به حرکت درمسیر رشد و توسعه این مقوله در جامعه دانست و اظهار داشت: می طلبد با هماهنگی و مشارکت نزدیک بین تحقیقات دانشگاهی و موضوعات مورد درخواست بخش خصوصی و صنعت ،این تحقیقات یک تحلیل اقتصادی داشته باشد تا کارآیی و اثر بخشی داشته باشد و خوشبختانه روند صحیح  در همین مسیر در حال شکل گرفتن است و در آینده به نتایج مطلوبی دست خواهیم یافت .
خریداری نرم افزارها و سخت افزارها ،عامل عدم توجه به تحقیق و پژوهش در صنعت
وی در خصوص چرایی عدم توجه صنایع به تحقیق و پژوهش در گذشته،یادآور شد: سفارش تحقق باید توسط کاربر که می تواند بخش صنعت ،تجارت و غیره باشد و به دلیل اینکه تاکنون همه راه حل ها و نرم افزارها ،مشاوره و سخت افزارتوسط این بخش خریداری می شده است و دو عامل باعث این رویه بوده که یکی اینکه در ایران مشابه نرم افزار خواسته شده را نداشتیم و صنعت و یا هر بخش دیگری نمی تواند چندین سال منتظر تولید آن بماند دوم اینکه دانشگاه هم تحقیقات را بر اساس تولید مقاله  تنظیم می کرده است و کاربردی برای صنعت نداشته است و با توجه به اینکه در حال حاضرنمی توانیم به راحتی تکنولوژی و خدمات را بخریم و به این محدودیت ها اشراف پیدا کرده ایم.
عدم وجود زنجیره تحقیق ایراد مهم تحقیقات در کشور
رئیس مرکز تحقیقات و پژوهش اتاق بازرگانی کرمان با بیان این مطلب که در گذشته مراکز تحقیقات واحدهای صنعتی به صورت فانتزی و تزئینی بوده و خروجی نداشته اند، افزود: یکی از ایرادات مهم در بحث تحقیقات عدم وجود زنجیره تحقیق می باشد و پژوهشها در مقاطع مختلف قابل اتصال به یکدیگر و ادامه دهنده هم نبوده اند چرا که هدف گذاری صحیح در این موضوع برای دانشگاه و صنعت صورت نگرفته است و امروز اگر می خواهیم زیربنای اقتصاد ما بنگاه های متوسط و کوچک باشد ارزش تحقیق بیشتر نمود پیدا می کند علاوه بر این در کنار این روند شرکتهای بزرگ اقتصادی نیز می تواند نقش مهمی در تلطیف فضای تحقیقات و کمک به توسعه پژوهش داشته باشند.

راه اندازی مرکز شتاب دهی اتاق بازرگانی کرمان در جهت حمایت از مراکز دانش بنیان
دکتر رشیدی با ذکر این موضوع که حمایت از شرکتهای دانش بنیان نیز از رئوس برنامه های اتاق بازرگانی کرمان در سال 96 خواهد بود، خاطر نشان ساخت: در همین راستا به منظور حمایت از طرحها، پیدا کردن سرمایه گذار، پذیرش و کاهش ریسک سرمایه گذاری در تولیدی کردن ایده های دانش بنیان، مرکز شتابدهی اتاق بازرگانی کرمان راه اندازی خواهد شد.و علاوه بر این به دنبال راه اندازی صندوق مخاطره پذیر هستیم که فعالان اقتصادی در بخش خصوصی از این مسیر به پذیرش ریسک سرمایه گذاری در تولید محصولات دانش بنیان می پردازند و در ادامه آن، توانمندسازی شرکتها در قالب انجمن شرکتهای دانش بنیان در اتاق بازرگانی در حال راه اندازی است.

 

8
نوع مطلب: 
گوناگون

تبلیغات