چهارشنبه, ۱ خرداد ۱۳۹۸

سنـــدرم باکســـــتر

سنـــدرم باکســـــتر
مسعود ربیعی وزیری

کارل مارکس فیلسوف آلمانی معتقد است یکی از افسون های جامعه سرمایه داری ، تخصصی شدن است . در این جامعه هر کس سرش به کار و تخصص خودش گرم است و چنان در این تخصص و کار غوطه ور شده ، که فراموش می کند کل این جامعه به کدام سو حرکت می کند . باهوش ترین و سخت کوش ترین آدم ها گرفتار الگوی باکستر می شوند و مسائل کلان اجتماعی را از یاد می برند . آیا کتاب قلعه حیوانات نوشته جرج اورول را مطالعه کرده اید ؟ ماجرای این کتاب شورش حیوانات یک مزرعه در انگلستان ( مزرعه مانر ) علیه اربابشان ( آقای جونز ) است . حیوانات این مزرعه دست به دست هم داده و اربابشان را از مزرعه بیرون می کنند و خودشان مدیریت مزرعه را به دست می گیرند ولی بعد از مدتی اختلافاتی بین حیوانات آن مزرعه بروز می کند . در این میان اسبی به نام باکستر در این مزرعه زندگی می کند که به لحاظ خوش خلقی ، صبوری و پشتکار مورد احترام همه حیوانات است . حیوانات از باکستر می خواهند که مشکلشان را حل کند . اما باکستر سخت مشغول کار است و به اطرافش توجهی ندارد . شعار او این است من کار می کنم و کار خود را به بهترین نحو انجام می دهم و کاری به کار بقیه ندارم . اگر چه باکستر می توانست از اتفاق وحشتناکی که در قلعه حیوانات در شرف وقوع بود ، جلوگیری کند ، اما چنان سرش به کارش گرم بود که وقتی از تغییرات مزرعه با خبر شد و تصمیم گرفت کاری انجام دهد ، دیگر دیر شده بود و حیوانات مزرعه او را به یک کارخانه کنسرو سازی فروخته بودند . اولویت بندی Priority Setting از مهمترین مهارت های زندگی است . شما هر قدر کشاورز توانایی باشید ، در یک مزرعه در حال سوختن ، سم پاشی و آفت زدایی در اولویت قرار ندارد . تمام پلیدی های دنیا به خاطر آدم های پلید و ستمکار نیست بلکه به خاطر سکوت انسان های خوب است . در آیه 148 سوره نساء خداوند فریاد زدن با صدای بلند را دوست ندارد ، مگر زمانی که بر کسی ستمی روا شده باشد ، در آن صورت جایز است و خداوند شنوای داناست .  

 

7
نوع مطلب: 
جامعه و اجتماع

تبلیغات