چهارشنبه, ۱ خرداد ۱۳۹۸

سهم بخش کشاورزی در فضای کسب و کار کشور به 34درصد رسید

زیر جهادکشاورزی:
سهم بخش کشاورزی در فضای کسب و کار کشور به 34درصد رسید

وزیر جهادکشاورزی می گوید، آمارها نشان می دهد در دو تا سه سال اخیر رشد بخش کشاورزی از میانگین رشد اقتصاد ملی بیشتر بوده به طوری که سهم این بخش در فضای کسب و کار به بیش از 34 درصد رسیده است.
محمود حجتی در حاشیه نخستین جشنواره ملی کشاورزان ایران و سی و یکمین دوره انتخاب و معرفی کشاورزان برتر گفت: سهم و وزن بخش کشاورزی در اقتصاد کشور در سه سال اخیر از حدود 9 تا 10 درصد به 12 تا 13 درصد رسیده است.
وی با بیان این که سهم این بخش در فضای اشتغال کشور نیز حدود 18 تا 20 درصد است، افزایش سهم بخش کشاورزی در فضای کسب و کار را ارایه خدمات پیشین، پسین و نقش آفرینی عنوان کرد.
افزایش 7 درصدی تولید در واحد سطح محقق شد
وزیر جهادکشاورزی تصریح کرد: تولیدکنندگان نمونه کشوری ثابت کردند می توان تولید را به 6 تا 7 برابر واحد سطح رساند، به طور مثال یکی از تولیدکنندگان نمونه ما نزدیک 160 تن تولید دارد، اما میانگین تولید ملی ما 50 تن در هکتار است.
حجتی افزود: آمار و ارقام تولیدکنندگان نمونه کشوری نشان می دهد ما در افزایش عملکرد تولید، بهره وری آب ، منابع خاک و مصرف کمتر آب، جای کار داریم و این اعتماد را برای ما ایجاد کردند.
وی ابراز امیدواری کرد، با این روند و نگاه بتوانیم روز به روز تولیدات کشاورزی را اقتصادی تر و بهره ورتر کنیم.
راندمان آبیاری در مزرعه به 44 درصد رسید
حجتی درباره راندمان بخش آب و خاک گفت: راندمان آبیاری در مزرعه از 37 تا 38 درصد به 43 تا 44 درصد رسیده است و امیدواریم این روند افزایش پیدا کند.  وی افزود: اگر فرض کنیم در هر هکتار 80 میلیارد مترمکعب آب مصرف می شود، یک درصد کاهش مصرف به معنای صرفه جویی 800 میلیون مترمکعب آب در سال است. واقعیت نشان می دهد با مصرف آب کمتر می توانیم محصول بیشتری تولید کنیم و امیدواریم این روند کماکان ادامه داشته باشد.
مشکل اصلی بخش کشاورزی نبود زنجیره تولید و بازار است
وزیر جهادکشاورزی مشکلی اصلی بخش کشاورزی را نبود ارتباط و زنجیره تولید و بازار عنوان کرد و گفت: این بدان معنا نیست که در تولید و قبل آن نارسایی هایی نداریم. حجتی گفت: تجربیات جهانی نشان می دهد خود تولیدکنندگان باید آمادگی ورود به زنجیره تولید و بازار پیدا کنند. البته تشکل ها به صورت حقیقی و حقوقی کم و بیش از مزرعه تا سفره و با حمایت های دولت فعالیت هایی دارند، اما کافی نیست. وی افزود: با توجه به مزیت ها و رتبه های جهانی که در بخش های مختلف باغبانی، آبزی پروری و طیور داریم خود تولیدکنندگان باید در بخش زنجیره تولید و بازار حضور پیدا کنند، زیرا روز به روز با انبوه تولیدات کشاورزی مواجه هستیم، بنابراین باید در بخش اهلیت های سازگار و مقتضای آن فعالیت داشته باشیم تا بتوانیم محصولات مان را به بازارهای هدف برسانیم.

 

5
نوع مطلب: 
گردشگری و کشاورزی

تبلیغات