چهارشنبه, ۱ خرداد ۱۳۹۸

صندوق حمایت از توسعه کشاورزی در تمام شهرستانهای کشور ایجاد می شود

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق توسعه کشاورزی:
صندوق حمایت از توسعه کشاورزی در تمام شهرستانهای کشور ایجاد می شود

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی برای حمایت از کشاورزان در تمام شهرستانهای کشور ایجاد خواهد شد.
سید عبدالکریم رضوی اردکانی گفت که ایجاد این صندوق در هشت شهرستان کهگیلویه و بویراحمد می تواند در راستای رفع محرومیت این استان کمک کند. وی اظهار داشت که نباید اعتبار صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی تنها از اعتبارات ملی باشد، بلکه مسئولان محلی و مردم نیز باید در تامین بودجه این صندوق مشارکت داشته باشند.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی افزود: هم اینک 102 صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در سطح کشور تشکیل شده که از این تعداد 47 صندوق در شهرستان‌ها بوده است.
رضوی اردکانی بیان کرد: تعداد تشکل‌های عضو این صندوق‌ها 6 هزار و 439 و تعداد اشخاص حقیقی 19 هزار و 875 عضو است.

5
نوع مطلب: 
گردشگری و کشاورزی

تبلیغات