شنبه, ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

خیلی آسان نیست به زنان اجازه کاندیداتوری ریاست جمهوری بدهیم

تا آنجایی که تاریخچه قانونگذاری اساسی ایران را نگاه کرده ام، شاید خیلی آسان نباشد که به زنان اجازه دهیم که بتوانند کاندیدا شوند. البته تاکنون در شورای نگهبان اظهارنظری نکرده ایم، ولی به عنوان یک حقوقدان، سخت می دانم که بتوان رجل سیاسی را به معنای شخصیت سیاسی تلقی کنیم.  عضو حقوقدان شورای نگهبان بر این باور است، با ابلاغ سیاست های کلی انتخابات، مانع از پیش پای مجلس به عنوان مرجع اصلی قانونگذاری برداشته شده و می تواند بگوید منظور از رجل سیاسی در شرایط ذکر شده برای کاندیدای ریاست جمهوری چه کسانی هستند.
نجات ا… ابراهیمیان با اشاره به موضوع رجل سیاسی که از سوی شورای نگهبان برای تبیین آن اعلام آمادگی شده، اظهار کرد: «در مورد مفهوم رجل سیاسی و اینکه نقش شورای نگهبان چه می تواند باشد هنوز دارم فکر می کنم، قانون اساسی گفته که احراز صلاحیت های کاندیدای ریاست جمهوری با شورای نگهبان است. مثل همان کاری که هیأت های اجرایی در انتخابات مجلس می کنند که علی القاعده شورای نگهبان این وظیفه را ندارد، اما استثنائا این اختیار را دارد که تعیین کند چه کسی رجل سیاسی است».
وی با تأکید بر اینکه اگر قرار باشد شورای نگهبان قاعده کلی برای تعیین رجل سیاسی بگذارد، باید در قالب تفسیر اصل قانون اساسی صورت بگیرد و به عنوان نظریه تفسیری اعلام شود، گفت: آنجا هم اختیار شورا محدود است، زیرا خیلی از قواعد در قالب تفسیر نمی گنجد و خود تقنین است. مقام مفسر فقط می تواند تفسیر کند و حرفی بیش از تفسیر نمی تواند بزند.
بهتر است تبیین رجل سیاسی بر عهده مجلس گذاشته شود
این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی عنوان کرد: «معتقدم که مجلس به عنوان مرجع اصلی قانونگذاری است. پس مانع از پیش پای مجلس هم برداشته شده و می تواند بگوید منظور از رجل سیاسی کسانی هستند که این شرایط را داشته باشند. آن وقت به شورای نگهبان برود و اگر این نهاد ببیند که این تعریف با معیارهای ذهنی او در مورد مفهوم عرفی رجل سیاسی سازگار است، آن را تأیید و اگر نیست ایراد خود را اعلام کرده و آن را به مجلس بازمی گرداند تا با معیارهایی که در ذهن اعضای شورای نگهبان است، مطابق شود».
ابراهیمیان در ادامه تأکید کرد: «به نظرم با اصول قانونگذاری سازگارتر است که مجلس به این امر بپردازد».
سخت می دانم که بتوان رجل سیاسی را به معنای شخصیت سیاسی تلقی کنیم
ابراهیمیان اما در تعریف رجل سیاسی برای گنجاندن حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری، تردید دارد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه هنوز هم در مورد ورود خانم ها به عرصه انتخابات ریاست جمهوری دارم فکر می کنم، یادآور شد: «تا آنجایی که تاریخچه قانونگذاری اساسی ایران را نگاه کرده ام شاید خیلی آسان نباشد که به زنان اجازه دهیم بتوانند کاندیدا شوند. البته تاکنون در شورای نگهبان اظهارنظری نکرده ایم، ولی به عنوان یک حقوقدان سخت می دانم که بتوان رجل سیاسی را به معنای شخصیت سیاسی تلقی کنیم».
مشکل حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری غیرقابل حل نیست
ابراهیمیان در ادامه و در پاسخ به اینکه مشکل کار کجاست، تصریح کرد: «از ظاهر واژه رجل سیاسی و تاریخچه ای که داشته دشوار است به این تعمیم رسید، ولی باید بیشتر فکر کنیم. مذاکراتی که موقع تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی صورت گرفته است، مقداری جواب این مشکل را دشوار می سازد؛ اما به نظرم آن هم قضیه غیرقابل حلی نیست و باید روی آن بحث شود و احتمالا آن هم تعیین و تعریف روشنی داده شود. اما من هم دارم در مورد آن فکر می کنم».
بین من و خانم ها دعوا نیندازید
ابراهیمیان اما تمایلی ندارد که از دلایل خود برای تردید در خصوص حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری بگوید و با این جمله که «من را با خانم ها دعوا نیندازید»، تأکید کرد: «خانم ها محترمند و حضورشان در عرصه سیاست مغتنم است؛ اما من مقداری در مورد حضورشان در انتخابات ریاست جمهوری بحث دارم که در موقع خود مطرح می شود».
وی در پایان تأکید کرد: «شورای نگهبان فعلا موضع رسمی در این خصوص ندارد. این نظر شخصی من است قبل از اینکه وارد شورا بشوم هم همین مسائل در ذهنم بوده، ارتباطی به حضورم در شورا ندارد. در ذهنم یک مسأله است که هنوز دارم راجع به آن فکر می کنم تا ببینم به چه نتیجه ای خواهم رسید».

7
نوع مطلب: 
جامعه و اجتماع

تبلیغات