سه شنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۷

محدودیت صدور در انتظار شرکتهای بیمه ی در مرز هشدار

معاونت نظارت بیمه مرکزی عنوان کرد
محدودیت صدور در انتظار شرکتهای بیمه ی در مرز هشدار
 اقدامات ویژه برای کم بازده ها

معاونت نظارتی بیمه مرکزی ضمن اشاره به محاسبه بازده سرمایه گذاری شرکتهای بیمه ، متوسط بازده سرمایه گذاری صنعت بیمه را بالغ بر 16.5 درصد اعلام کرد./ اگر وضعیت توانگری مالی شرکتهای بیمه ی در مرز هشدار بدتر شود در راستای محدودیت در صدور آنها اقدامات اساسی صورت می پذیرد. حبیب میرزائی ، معاونت نظارت بیمه مرکزی ضمن اشاره به اقدامات انجام شده  در خصوص ذخیره گیری برای رشته شخص ثالث گفت:میزان کسری ذخیره خسارات معوق شرکتهای بیمه را محاسبه و به انها اعلام گردید و قرار شد یک سوم را در سال گذشته اعمال کنند و مابقی را درسالهای بعد، به عبارتی یک سوم کسری ذخیره باید امسال اعمال شود.
به گفته وی طبیعی است که مقدار ذخیره ای که سال گذشته اعلام شده با عملکرد امسال آنها مجددا تعدیل و محاسبه مجدد می شود و در این راستا باید بخشی از میزان کسری را لحاظ کنند تا بتدریج کسری ذخیره جبران گردد.
وی به اقدام دیگر بیمه مرکزی د ربخش نظارت اشاره کرد و گفت:بازده سرمایه گذاری شرکتهای بیمه را محاسبه گردید و متوسط بازده سرمایه گذاری صنعت بیمه بالغ بر 16.5 درصد شده است که در این راستا مقدار بازدهی سرمایه گذاری هر شرکت بیمه به آنها اعلام شد تا هر شرکتی که از متوسط بازار بیشتر یا کمتر بود اقدامات لازم را برای افزایش بازده یا تعدیل ان صورت دهد. به گفته معاونت نظارتی بیمه مرکزی توانگری شرکتهای بیمه نیز محاسبه شده و بیمه مرکزی محاسبات لازم را به انجام رسانده و تاییدیه میزان توانگری مالی در هر شرکتی نیز به آنها اعلام شده است. وی تصریح کرد : تنها میزان توانگری مالی یک شرکت بیمه ارزیابی نشده که در دست بررسی است. میرزایی متذکر شد: شرکت های بیمه موظف به ارایه گزارشات مالی وضعیت توانگری در سایت رسمی شرکت و اطلاع رسانی هستند ، بدیهی است اگر شرکتی در این زمینه اقدام لازم را نداشته باشد موضوع از طریق بیمه مرکزی به عنوان اقدام نظارتی پیگیری خواهد شد چراکه طبق ضوابط آیین نامه ۸۸ شرکت ها موظف به اعلام و افشاء توانگری هستند. وی در پاسخ به سوال خبرنگار ریسک نیوز در خصوص تمهیدات بیمه مرکزی در خصوص شرکتهای بیمه با توانگری پایین اذعان داشت:در سال گذشته گزارش وضعیت هشت شرکت بیمه با توانگری مالی زیر 100 را به شورای عالی بیمه گزارش کردیم و در این راستا شورای عالی بیمه این هشت شرکت به اجرای برنامه ترمیم مالی موظف کرد. به گفته وی امسال نیز معیار توانگری مالی انها را با برنامه ای که دارند تطبیق می دهیم تا مشخص شود که آیا طبق برنامه ترمیم مالی اقدام کرده اند یا خیر که در صورتی که نسبت به اجرای برنامه ترمیم مالی اقدام نکرده باشند برنامه جدی تری را برای آنها اعمال می شود.
میرزایی با بیان اینکه شرکتهای بیمه از سه طریق می توانند برنامه ترمیم مالی خود را پیاده کنند ، به افزایش سرمایه ، انتقال ریسک و کاهش حجم پرتفوی اشاره کرد و اضهار داشت:در سال گذشته چهار شرکت درصد بیشتری از ریسک های خود را به بیمه مرکزی واگذار کردند.
معاونت نظارت بیمه مرکزی تاکید کرد : اگر وضعیت توانگری مالی شرکتهای بیمه ی در مرز هشدار بدتر شود در راستای محدودیت در صدور آنها اقدامات اساسی صورت می پذیرد. وی در ادامه درخصوص لزوم شرکتهای بیمه به اجرای آیین نامه افشاگری مالی گفت:چارچوبهای این آین نامه حدود سه ماه است که از سوی معاونت نظارتی به شرکتهای بیمه ابلاغ شده و به صورت جدی اجرای این ایین نامه را پیگیری می کنیم .
میرزائی اذعان داشت: در این آیین نامه پیش بینی شده که فرم ها و نحوه اقلام اطلاعاتی که افشاء می شود باید توسط بیمه مرکزی تایید شود.

4
نوع مطلب: 
بانک وبیمه

تبلیغات