چهارشنبه, ۱ خرداد ۱۳۹۸

درباره ما

هفته نامه دنیای توسعه به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی سعید امیرمحمدی ،‌رسانه ی خصوصی و غیر دولتی و فاقد هر گونه وابستگی جناحی ، حزبی و گروهی می باشد که هزینه های متعارف آن از محل فعالیت های غیر انتفاعی نظیر دریافت حق اشتراک و دریافت حق الدرج آگهی های بازرگانی تامین می گردد.

 دنیای توسعه، رسانه ای است که تحلیل اقتصادی-اجتماعی گستره جنوبشرق کشور را مد نظر دارد و تلاش می کند توسعه دانش بنیان با محوریت سرمایه های انسانی و اقلیم جغرافیایی همراه با فرهنگ کار و تلاش مردم را در قالب مطالبه گری ترویج دهد

 

 در دنيا هيچ چيزي به اندازه آموختن براي ساختن يك زندگي انساني و توسعه کمی و کیفی آن اهميت ندارد ویکی از راههای اين آموزش می تواند انتشار رسانه ای مکتوب همچون دنیای توسعه باشد که امیدواریم نه در حد شعار بلکه به اندازه توانمان ،حداقل در این مسیر گام برداریم

بطوریکه با انتشار اين نشریه به اندازه ذره اي ناچيز در ترويج گزينه هاي مثبت رفتار عمومي و فرهنگ سازي موثر باشیم

 

 

تبلیغات